Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 9
TÝDEN: 159
CELKEM: 303259

Mezi námi

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poslání Domova pro seniory Malešice

Domov pro seniory Malešice (DS) a jeho zaměstnanci považují za profesní prioritu
provázet seniory ve stáří, poskytovat jim služby, které umožní co nejdelší zachování samostatnosti, soběstačnosti, aktivity a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Důraz je kladen na práva, potřeby, jedinečnost a důstojnost seniorů, zachování maximální míry jejich soukromí a možnosti svobodného rozhodování. DS poskytuje seniorům podporu ve snaze vést plnohodnotný, kvalitní život. Kvalita života je přitom vnímána jako čistě individuální měřítko, které definuje klient sám.

 

Cíle poskytované služby

■ vytvořit pro seniory s respektem ke všem jejich právům bezpečné prostředí,
podporující jejich soběstačnost, seberealizaci, udržování dřívějších a navazování
nových sociálních vztahů a vazeb
■ garantovat klientům v rámci uzavřené smlouvy o poskytované pobytové sociální službě životní jistotu v oblasti ubytování, stravování, potřebné zdravotní a ošetřovatelské péče a sociálního poradenství
■ umožňovat využití aktivizačních, sociálně terapeutických a dalších služeb, které poskytují podporu a pomoc při naplňování individuálních potřeb a přání klientů
■ individualizovat v rámci možností poskytovanou sociální pobytovou službu, plánovat a realizovat tuto službu podle potřeb, přání a osobních cílů klientů


Principy poskytované sociální služby


■ služba je poskytována v souladu s platnými právními předpisy ČR, vnitřními
pravidly DS, standardy kvality sociálních služeb, profesní odborností a etikou
■ zaměstnanci DS s klienty jednají tak, aby vytvářeli bezpečnou, otevřenou,
podnětnou, vstřícnou a přátelskou atmosféru
■ individuální plánování a realizování služby ve spolupráci s klientem probíhá tak, aby odpovídalo jeho specifickým potřebám a podpořilo naplnění jeho přání a potřeb v rámci reálných možností, vyplývajících z kapacity a personálního obsazení DS
■ povinností zaměstnanců DS je chránit a respektovat lidská práva všech klientů; spory, střety zájmů, situace porušení práv a stížnosti klientů se řeší transparentně, vždy podle vnitřních pravidel DS v souladu s platnými právními předpisy

Prioritou je:
■ respektování individuálních potřeb a přání klientů
■ respektování lidské důstojnosti
■ uplatňování antidiskriminačních přístupů ke všem klientům
■ podpora klientů v jejich aktivitě, samostatném rozhodování, vyjadřování vlastní vůle, pocitů, přání, názorů, myšlenek a připomínek
■ podpora klientů v jejich rozhodnutí využít služeb poskytovaných mimo DS
■ podpora klientů ve snaze vést i ve stáří plnohodnotný život a udržet si jeho
kvalitu
■ podpora sociálního začlenění klientů jakjo prevence sociálního vyloučení
■ podpora vazeb s rodinami a přáteli klientů
■ podpora kontaktů s obecní komunitou


www.praha.eu