Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

O nás

Domov pro seniory Malešice

Domov pro seniory Malešice (příspěvková organizace zřízená Hlavním městem Praha) poskytuje na základě platné registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálncíh službách, ve znění pozdějších předpisů, dvě sociální služby. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (Alzheimer centrum). Celková kapacita zařízení je 248 lůžek.

Kapacita služby "domova pro seniory" je 218 lůžek.

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s jiným zdravotním postižením, starší 55 let, s trvalým bydlištěm v Praze, příjemci starobního důchodu (vyjímečně i příjemci plného invalidního důchodu), kteří z důvodu změn svého zdravotního stavu, úrovně soběstačnosti a individuální sociální situace nemohou setrvávat v domácím přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb. Žádosti mimopražských seniorů jsou k evidenci přijímány pouze v případě volné kapacity domova.

Areál domova pro seniory vznikal v letech 1974 -1985 na vyvýšeném terénu Malešic na pozemcích, které dříve patřily Karlově univerzitě (připomínkou toho jsou názvy blízkých ulic: Rektorská, Bakalářská a podobně). Projekt stavby je dílem  architektů J.Linka a V.Miluniče (autora známého „Tančícího domu“ na vltavském nábřeží).

Objekt s centrální částí a (prozatím) dvěma čtyřpatrovými křídly je obklopen parkovou úpravou.

Na pozemek Domova navazuje les a nová komerční bytová výstavba. Přímo k domovu vede z širšího centra Prahy (stanice metra „Želivského“) linka č. 155 pražské MHD.

 


nahoru