Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

MEZI NÁMI o.p.s.

Logo Mezi námi

Děti MEZI NÁMI

Setkávání s dětmi se v našem domově stalo již tradicí. Bylo a je samozřejmostí, že děti mezi nás chodily a při různých příležitostech našim obyvatelům předváděly na pódiu, co vše už umí, co dovedou, co nového se naučily. V hledišti jsme pokaždé sledovali dojeté obličeje našich obyvatel, byli šťastní, ale bylo také zřejmé, že zde něco chybí. To něco byl obyčejný běžný kontakt. A proto jsme to chtěli zkusit trochu jinak. Začalo to spoluprací s firemní Mateřskou školkou Pampeliška v roce 2011 Projektem 4 Generace. Od té doby k nám děti chodívají několikrát do roka, potkáváme se při běžných činnostech jako je tvoření, sportování, čtení, povídání, slavení. Děti si na nás zvykly a navzájem se na sebe těšíme. Z rozpačitých prvních setkání se teď stala příjemná tradice, která má své místo v životech našich obyvatel i nás zaměstnanců. Koncem roku 2013 jsme navázali spolupráci s MEZI NÁMI o.p.s., www.mezi-nami.cz, která podobná mezigenerační setkávání zaštiťuje a díky této spolupráci k nám začali docházet i předškoláci z MŠ Hřibská tady v Malešicích. Naší společnou snahou je vytváření a formování pozitivního vztahu mezi generacemi, a to díky příjemně strávenéhu společnému času. Předávat si zkušenosti, objevovat nové, probouzet a udržovat vzájemnou úctu a respekt napříč věkem a také čerpat sílu z radosti plynoucí z těchto setkání. Za vším stojí nadšení lidí, učitelek, organizátorů,  kteří vidí smysl v této práci. Na fotografie z těchto setkání se můžete podívat do naší fotogalerie.


nahoru