Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Vážení návštěvníci, vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie onemocnění COVID-19 a s ohledem na doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy, doporučujeme  nosit po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Malešice respirátor. 

MEZI NÁMI o.p.s.

Logo Mezi námi

Děti MEZI NÁMI

Setkávání s dětmi se v našem domově stalo již tradicí. Bylo a je samozřejmostí, že děti mezi nás chodily a při různých příležitostech našim obyvatelům předváděly na pódiu, co vše už umí, co dovedou, co nového se naučily. V hledišti jsme pokaždé sledovali dojeté obličeje našich obyvatel, byli šťastní, ale bylo také zřejmé, že zde něco chybí. To něco byl obyčejný běžný kontakt. A proto jsme to chtěli zkusit trochu jinak. Začalo to spoluprací s firemní Mateřskou školkou Pampeliška v roce 2011 Projektem 4 Generace. Od té doby k nám děti chodívají několikrát do roka, potkáváme se při běžných činnostech jako je tvoření, sportování, čtení, povídání, slavení. Děti si na nás zvykly a navzájem se na sebe těšíme. Z rozpačitých prvních setkání se teď stala příjemná tradice, která má své místo v životech našich obyvatel i nás zaměstnanců. Koncem roku 2013 jsme navázali spolupráci s MEZI NÁMI o.p.s., www.mezi-nami.cz, která podobná mezigenerační setkávání zaštiťuje a díky této spolupráci k nám začali docházet i předškoláci z MŠ Hřibská tady v Malešicích. Naší společnou snahou je vytváření a formování pozitivního vztahu mezi generacemi, a to díky příjemně strávenéhu společnému času. Předávat si zkušenosti, objevovat nové, probouzet a udržovat vzájemnou úctu a respekt napříč věkem a také čerpat sílu z radosti plynoucí z těchto setkání. Za vším stojí nadšení lidí, učitelek, organizátorů,  kteří vidí smysl v této práci. Na fotografie z těchto setkání se můžete podívat do naší fotogalerie.


nahoru