Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Paliativní péče

Paliativní péče je v našem domově zaváděna nově s cílem zajištění komplexního přístupu ke klientovi a s respektem k jeho individualitě a přáním.

Jedná se o multioborovou péči nabízející podporu v konečné fázi života při respektování přání klienta i jeho rodiny a zachování důstojnosti a jedinečnosti každého. Do oblasti této služby patří nejen vytvoření podmínek a péče pro důstojné odcházení klienta při zachování zdravotních a sociálních standardů, ale i plánování budoucí péče při zhoršujícím se onemocnění, podpora psychologická, sociální, duchovní, logistická, symptomatická a podpora blízkých. Dialog a péče týkající se těchto témat začíná již s přijetím klinta do našeho domova tak, aby byl čas a prostor téma laskavě, srozumitelně a lidsky nastavit u každého dle jeho potřeb a hodnot.

Současná moderní paliativní péče nabízí široké spektrum možností řešení těchto situací, které se jen pozvolna dostávají do povědomí veřejnosti. Naše týmy prochází odborným školením, nastavujeme spolupráci se specializovanými týmy zaměřenými na paliativní péči (paliativní tým Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, terénní služba Cesta domů...).

Děláme vše pro to, aby klient i jeho rodina měli možnost využít všech dostupných služeb a společně jsme vytvořili důstojné a profesionální podmínky během celého pobytu klienta u nás s respektem k jeho životní cestě.

V případě potřeby se prosím obracejte na koordinátora paliativní péče našeho domova.


nahoru