Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Příjem žádostí

Příjímaní klientů do DS Malešice se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Klienti musí především splňovat podmínku "cílové skupiny" pro tento typ zařízení, tak jak ji definuje zákon.

Cílovou skupinou DS jsou senioři, příjemci starobního důchodu (výjimečně příjemci plného invalidního důchodu), kteří z důvodu změn svého zdravotního stavu, úrovně soběstačnosti a individuální sociální situace nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb.   

DS nepřijímá klienty, pokud:

  • zájemce nepatří do cílové skupiny DS
  • nemá volnou kapacitu poskytované  sociální služby  1)
  • neposkytuje typ a rozsah sociální služby, kterou zájemce potřebuje a vyžaduje
  • zájemce trpí  akutním/chronickým infekčním onemocněním
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
  • zájemce má dg. závislost na alkoholu a jiných návykových látkách
  • zájemce nemá vytvořeny základní sociální návyky
  • zájemce s úplným smyslovým postižením, které vyžaduje umístění ve specializovaném zařízení (např. pro nevidomé)

1) zájemci jsou však vždy zaevidováni do evidence žadatelů

Na dalších stránkách jsou uvedeny doplňující kritéria pro zařazení do pořadníku žádostí a také formuláře ke stažení, které jsou nutnou přílohou žádosti o přijetí


nahoru