Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Kritéria přijetí

Pro příjem klientů jsou rozhodující následující kritéria:

 • individuální situace žadatele:
  • osamělost
  • bytové podmínky
  • krizová situace
  • zdravotní stav
  • přemístění z jiného sociálního zařízení
 • věk žadatele
 • přiznaný příspěvek na péči
 • pro klienty nově budovaného "Alzheimer" pavilonu rovněž lékařsky stanovená diagnóza

nahoru