Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Vážení návštěvníci, vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie onemocnění COVID-19 a s ohledem na doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy, doporučujeme  nosit po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Malešice respirátor. 

Kritéria přijetí

Pro příjem klientů jsou rozhodující následující kritéria:

 • individuální situace žadatele:
  • osamělost
  • bytové podmínky
  • krizová situace
  • zdravotní stav
  • přemístění z jiného sociálního zařízení
 • věk žadatele
 • přiznaný příspěvek na péči
 • pro klienty nově budovaného "Alzheimer" pavilonu rovněž lékařsky stanovená diagnóza

nahoru