Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Vážení návštěvníci, vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie onemocnění COVID-19 a s ohledem na doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy, doporučujeme  nosit po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Malešice respirátor. 

Stravování

 DS Malešice poskytuje svým klientům vysoce kvalifikovanou nutriční péči v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty a tím významně zvyšuje kvalitu života seniorů ve svém zařízení

  • poskytujeme celodenní stravování přímo v DS
  • strava je připravována podle moderních trendů správné výživy, zařízení má od roku 2006 certifikát nutriční péče
  • vaříme diabetickou a šetřící dietu, připravujeme mechanicky upravenou stravu (mixovanou a mletou)

Jídelní lístek je vyvěšen vždy s týdenním předstihem na nástěnce ve vstupní hale i na jednotlivých odděleních. Klienti mohou své návrhy a připomínky předkládat na stravovací komisi prostřednictvím svých zástupců. V zařízení není možnost výběru z více druhů jídel.

Klienti oddělení A se stravují v jídelně umístěné v přízemí hlavní budovy.

Klientům tohoto oddělení je strava  na pokoj expedována pouze v případě lékařské indikace.

Na oddělení B je strava klientům podávána v jídelním koutu, může být podávána podle přání klienta na pokoji. Nedovoluje-li to klientův zdravotní stav, je strava servírována přímo u lůžka, kdy součástí lůžka je i servírovací stolek.

Domov pro seniory Malešice se zapojil do pilotního projektu  Standardizace nutriční péče pro klinickou výživu NUTRICEPT, který byl realizován po dobu zhruba jednoho roku (2005/2006). Cílem projektu bylo zvýšení kvality nutriční péče v sociálních pobytových zařízeních.


nahoru