Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Stravování

 DS Malešice poskytuje svým klientům vysoce kvalifikovanou nutriční péči v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty a tím významně zvyšuje kvalitu života seniorů ve svém zařízení

  • poskytujeme celodenní stravování přímo v DS
  • strava je připravována podle moderních trendů správné výživy, zařízení má od roku 2006 certifikát nutriční péče
  • vaříme diabetickou a šetřící dietu, připravujeme mechanicky upravenou stravu (mixovanou a mletou)

Jídelní lístek je vyvěšen vždy s týdenním předstihem na nástěnce ve vstupní hale i na jednotlivých odděleních. Klienti mohou své návrhy a připomínky předkládat na stravovací komisi prostřednictvím svých zástupců. V zařízení není možnost výběru z více druhů jídel.

Klienti oddělení A se stravují v jídelně umístěné v přízemí hlavní budovy.

Klientům tohoto oddělení je strava  na pokoj expedována pouze v případě lékařské indikace.

Na oddělení B je strava klientům podávána v jídelním koutu, může být podávána podle přání klienta na pokoji. Nedovoluje-li to klientův zdravotní stav, je strava servírována přímo u lůžka, kdy součástí lůžka je i servírovací stolek.

Domov pro seniory Malešice se zapojil do pilotního projektu  Standardizace nutriční péče pro klinickou výživu NUTRICEPT, který byl realizován po dobu zhruba jednoho roku (2005/2006). Cílem projektu bylo zvýšení kvality nutriční péče v sociálních pobytových zařízeních.


nahoru