Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Zdravotní péče

 Zdravotní péči poskytuje oddělení ošetřovatelské v rámci svého širšího zaměření, jímž je poskytování přímé obslužné péče, tj. zdravotní a ošetřovatelské péče a dopomoci při těch úkonech péče o vlastní osobu, které klient sám nezvládá. Míra dopomoci se řídí individuální potřebou klienta.

Zdravotní péče

je prováděna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a zajišťuje klientům DS péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu a to prostřednictvím:

  • RESPIMED s.r.o.
  • zaměstnanců DS, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Zdravotní výkony jsou prováděné na základě indikace lékaře a řádně uzavřené smlouvy s příslušnou zdravotní pojišťovnou a to kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Stejným způsobem je prováděna ošetřovatelská péče.

Oddělení ošetřovatelské zároveň zajišťuje svým klientům zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, naplňování jejich individuálních potřeb a plánů.

Oddělení rovněž poskytuje klientům informace o ostatních službách v DS a dopomáhá jim k tomu, aby mohli tyto služby využívat. Kupříkladu, pokud klient v důsledku nepříznivého zdravotního stavu nemůže službu využívat samostatně, personál zajistí doprovod nebo objednání služby k lůžku (kadeřnice, pedikérka a podobně), stejně tak co se týče účasti na kulturních a společenských akcích.


nahoru