Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Aktivizace

Nabízíme širokou škálu rehabilitačních a aktivizačních činností, které napomáhají udržovat celkovou fyzickou  i psychickou kondici seniorů a jsou zároveň volnočasovým zpestřením jejich pobytu v DS. Aktivity jsou dobrovolné a svou účast na nich si klient  může vybírat podle svých zájmů a potřeb. Při vytváření nabídky vycházíme nejen z možností domova, ale i ze zájmů a podnětu od klientů. V rámci těchto služeb jde například o pohybovou aktivizaci v rámci skupinových i individuálních cvičení, specifické rehabilitační techniky a fyzikální procedury v rámci ambulantní rehabilitační péče, poradenství v oblasti rehabilitace, kompenzačních pomůcek, nácvik jejich používání a nácvik soběstačnosti, dále psychologickou podporu a poradenství.

Cvičení paměti nabízíme pro klienty obou oddělení zvláště pak i pro klienty se zhoršeným zrakem, ti mohou také využít i nabídku poslechu literárních audionahrávek.

Dále nabízíme výtvarně a kreativně zaměřené aktivity v rámci výtvarné dílny a keramického kroužku, individuální a skupinové volnočasové aktivity, výlety, umělecká vystoupení.

  • pro tyto aktivity je pro seniory k dispozici tělocvična, dílna, společenský sál, studovna, klubovna, využíváme i haly na jednotlivých patrech, hřiště na petanque
  • podporu aktivity seniorů zajišťujeme pomocí kvalifikovaných odborníků - fyzioterapeutů, ergoterapeutů, aktivizačních pracovníků, psychologa a také ve spolupráci s dobrovolníky
  • Pravidelné akce (55.5 kB)

nahoru