Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Kontakty

Vedoucí pracovníky je možné kontaktovat telefonem prostřednictvím ústředny: tel.: 274 779 451 - 3 s uvedením jména a poté budete spojeni

Mgr. Evžen Kokeš

ředitel DS Malešice

Alice Linhová

vedoucí ekonomicko hospodářského oddělení, zástupce ředitele DS 

Eva Vaverková

asistentka ředitele DS

Radka Horáčková

pracovník vztahů k veřejnosti, pověřenec pro GDPR

Věra Lachoutová

referentka PaM

Mgr. Adriana Kameníková

vedoucí oddělení rehabilitace a aktivizace

Ing. Kateřina Špačková

kordinátor paliativní péče

RESPIMED s.r.o.

ordinace praktického lékaře

Yvona Raimanová

vedoucí sociálního oddělení

 

Bc. Petr Purmann

vedoucí technického oddělení

 

Ivan Joža

vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování

Dagmar Rimbalová, DiS

vedoucí ošetřovatelského oddělení

Dagmar Muzikářová

staniční sestra odd. A

Michaela Chalupová, DiS

staniční sestra odd. B - 2. patro

Irena Piechová

staniční sestra odd. B - 4. patro

Marta Kerbachová

staniční sestra odd. B - 1. patro

Lenka Šimonová

staniční sestra odd. B - 3. patro

Ivana Kohoutová

staniční sestra 
Alzheimer centrum


nahoru