Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Vážení návštěvníci, vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie onemocnění COVID-19 a s ohledem na doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy, doporučujeme  nosit po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Malešice respirátor. 

Kontakty

Vedoucí pracovníky je možné kontaktovat telefonem prostřednictvím ústředny: tel.: 274 779 451 - 4 s uvedením jména a poté budete spojeni

Mgr. Evžen Kokeš

ředitel DS Malešice

Alice Linhová

vedoucí ekonomicko hospodářského oddělení, zástupce ředitele DS 

Eva Vaverková

asistentka ředitele DS

Radka Horáčková

pracovník vztahů k veřejnosti, pověřenec pro GDPR

Věra Lachoutová

referentka PaM

Mgr. Adriana Kameníková

vedoucí oddělení rehabilitace a aktivizace

Ing. Kateřina Špačková

kordinátor paliativní péče

MUDr. Hana Šárová

praktický lékař

Yvona Raimanová

vedoucí sociálního oddělení

 

Ivan Joža

vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování

Dagmar Rimbalová, DiS

vedoucí ošetřovatelského oddělení

Dagmar Muzikářová

staniční sestra odd. A

Michaela Chalupová, DiS

staniční sestra odd. B - 2. patro

Irena Piechová

staniční sestra odd. B - 4. patro

Sylva Štefanová

staniční sestra odd. B - 1. patro

Lenka Šimonová

staniční sestra odd. B - 3. patro

Ivana Kohoutová

staniční sestra 
Alzheimer centrum


nahoru